Flaggor och geografi

Har du någon gång försökt hitta ett bra sätt att få reda på till vilket land en viss flagga hör? Här finns ett sätt att lösa ett sådant problem:

 

hit och klicka på den flagga det gäller så får du veta vilket landet är och var det ligger.

Eller:

Klicka på ett lands namn så får du veta hur flaggan ser ut samt var landet ligger.