Göran's hemsida

Om mig

Bakgrund

Född och uppväxt i ett par små byar i sydvästra Södermanland - hör jag till dom som gu'bevars får kalla mig sörmlänning...


Med bara sjuårig folkskola i botten försökte jag komplettera lite med ett par kurser på en lantmannaskola i andra halvan av 50-talet. Långt senare fick jag tillfälle att gå i fyra-årigt tekniskt gymnasium för att ta ingenjörsexamen i elektronik.

Sedan jag kom till Stockholm 1959 har jag fram till 2003 tillbringat en fjärdedel av tiden bland tyska bilar, några år på vuxengymnasium och resten inom elektronikindustrin med test och programmering.

Med vuxna barn och sedan mitten av 80-talet inne på mitt andra äktenskap är jag sedan början av 2003 en nöjd och belåten pensionär som troligen inte kommer att återvända till hjärtat av Södermanland.

Intressen

 - har jag kanske inte så många - men det blir en hel del böcker, tidningar, radio och TV eftersom jag med intresse försöker följa samhällsdebatten och hela tiden vill lära mig nya saker som jag kanske kan ha nytta av...

Det har också blivit en hel del resor - på senare år allt längre bort. Flera hundra bilder på tre veckor tar jag med lätthet för att sedan, om så önskas, 'pina' en mer eller mindre intresserad omgivning med allt vad jag och min fru sett och varit med om...

Först i slutet av 2002, när jag försökte återfinna en del 'borttappade' kusiner, kom jag att intressera mig för släktforskning. Jag har fått ihop ett ansenligt släktträd och om någon initierad finner något fel eller har tillgång till nya uppgifter så tar jag gärna del av det via email-adressen här nedan.

Hur mycket tid jag tillbringar vid datorn ska jag nog tala tyst om...

E-mail

 

Historia

Mina 16 år i Bettna (länk)

Bettna skola

 - på 1950-talet. Byggdes 1909 och revs 1968

Om gamla skolkort finns det väl en hel del att säga – när man så småningom och med ett visst mått av hjälp äntligen kommer till klarhet om vilka skolkamrater som finns på bilderna…

Om någon till äventyrs känner igen sig så låt mig få veta det via e-post!

Bettna skola 1950 klass 6 och 7

Stående från vänster: Viktor Korhonen kl 6, Ålspånga; Göran Eriksson kl 6, Vänhem; Torbjörn Dimfors kl 6, Gunnebo; Alf Johansson kl 7, Skönsta; Gunnar Karlsson kl 7, Charlottenlund; Lars-Roland Larsson kl 6, Lena gård; Anders Hagberg kl 7, Gjeltvik; Sven Andersson kl 7, Björkebo; Lars Arvidsson kl 7, Björksund; Fleming Eriksson kl 7, Frugården; Nils-Erik Hultberg kl 6, Postgården;

Sittande från vänster: Gerhard Eriksson kl 6, Sjövik; Birgitta Fredriksson kl 6, Solberga; Inger Virström kl 7, Älvdalen; Britt-Marie Fredriksson kl 7, Fågelsund; Ann-Mari Sundin kl 6, Broby; Ulla Samuelsson kl 6, Hvalsta; Jonny Hollstedt kl 6, Hvalsta

Bettna skola 1951 klass 7

Lärare: Kjell Johnsson, Löta Dalbygård Bettna

I resp. bänkrad framifrån och bakåt. Rad 1 längst till vänster:

Rad 1: Nils-Erik Hultberg, Postgården Bettna; Ann-Mari Sundin, Broby Bettna; Maj-Britt Lundgren, Husby; Berit Karolusson, Husby;

Rad 2: Torbjörn Dimfors, Gunnebo Bettna; Birgitta Fredriksson, Solberga Bettna; Barbro Lundkvist, Husby; Lars-Roland Larsson, Lena gård Bettna;

Rad 3: Göran Eriksson, Vänhem Bettna; Knut Roland Pettersson, Husby; Gun Karlsson, Vrena; Kerstin Pettersson, Vrena;

Rad 4: Inger Broberg, Vrena; Karin Nilsson, Vrena; Roland Andersson, Vrena

Strängnäs Lantmannaskola 1956

Elever i vinterkursen 1956-57

Sittande från vänster: personal?, personal?, Ingrid Andersson, personal?, Agronom Gustav Celsing, Rektor Henric Bergström senare Blix, lärare Bengt Lindén, Inger (Nina) Eriksson, Viveka Westman, Karin Andersson, Rolf Wallin.

Stående främre raden från vänster: Martin Almkvist, Yngve Carlsson, Olle Holmberg, Örjan Pettersson, Göran Eriksson, Arne Larsson, Torsten Jansson, Georg Hammarstedt, Erik Mählkvist, Bengt Kristoffersson, Bengt Segerberg, Bengt Bergljung, Kjell Andersson, Jan-Eric Eriksson, Åke ? Öberg, Ulla Beijbom, Åke ? Hallén.

Stående övre bakre raden från vänster: Mats Tideström, Lars Wermelin, Göran Qvarnström, Lars Eriksson Bie, Lars Eriksson Tjugesta, Sven Jürss, Lars-Gunnar Johanssson, Peter Neumann, Patrik Gyllenhammar, Örjan Pierrou, Olle Boberg.

Som synes finns här några frågetecken och jag behöver hjälp med att sätta rätt namn på rätt person! Please E-mail

Elever och lärare i Assistentkursen -58

 

Åsö tekniska gymnasium i Stockholm

Därifrån finns inget skolkort men där tillbringade jag fem och ett halvt år på ett så kallat vuxen-gymnasium och tog ingenjörsexamen i elektronik 1976.