Inte samma konstruktör

 

Vi hade nyss flyttat ut från Stockholms innerstad och till det nyligen renoverade höghuset i den björkbemängda närförorten. Just det, ut från sta’n, hur underligt det än kan låta så ville vi inte längre bo kvar där efter fem och ett halvt år.

 

De gånger vi behövt felanmäla någonting för reparation i en lägenhet är lätt räknade. Vi tillhör väl den aktsamma sorten. Men just då vi var nyinflyttade måste vi anmäla att mekanismen för spolningen av toaletten inte fungerade. Det hör till saken att i samband med den nämnda renoveringen så hade den delen av toaletten där mekanismen sitter blivit inbyggd på något sätt så att den inte lätt kunde kommas åt.

 

Redan samma dag kom det en händig kille från det stora allmännyttiga bostadsbolaget. Felet hade tydligen hög prioritet. Reparatören var av den pratsamma sorten och han hade i ilkhet med mig synpunkter på toalettinstallationen, som är av lite ovanligt slag, och knappast ägnat att underlätta reparation av mekanismen. Men han skred till verket med stor iver.

 

När han, med en viss möda, alls kom åt de viktiga mekaniska prylarna så tog det inte så lång stund innan han lokaliserat och även åtgärdat felet på mekanismen. Denna föll honom uppenbarligen inte i smaken eftersom han plötsligen utbrast: Vilken tur att det inte är samma konstruktör till jumbo-jet-en som till den här smäcket… Han hade visat att han inte var dum.

 

Med en viss kännedom om hur viktiga mekanska konstruktioner kan vara på en Jumbo Jet så var jag snar att hålla med honom i hans konstaterande. Däremot tänkte jag inte på, i hastigheten, att fråga om han hade flugit med Jumbo Jet. Jag hade ganska nyligen gjort det. Men det måste man ju inte heller ha gjort för att förstå vikten av tillförlitliga konstruktioner.

 

När reparatören ändå var där så passade jag på att fråga om han kanske kunde fästa locket till golv-brunnen på något sätt så att det inte ständigt skulle flyttas från sin plats så snart man klev på det. Detta visade sig vara ett vida större problem än det med mekanismen i toalettstolen. Så småningom fick vi ytterligare ett lock som har lite bättre passning än det första men de ligger båda löst i öppningen och så får det väl förbli…

 

Göran Eriksson