Av världens 100 största städer

170912, har vi varit i 26:

Listan över alla 100 finns här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_v%C3%A4rldens_st%C3%B6rsta_storstadsomr%C3%A5den

2 Jakarta
3 Delhi
5 Changhai
8 Peking
9 New York
15 London
16 Istanbul
17 Los Angeles
24 Bangkok
25 Rio de Janeiro
33 Chicago
41 Bandung
50 Hongkong
53 Xi'an
60 Washington D.C.
61 Philadelphia
62 Miami
66 Kuala Lumpur
77 Barcelona
78 Sydney
80 Singapore
87 San Francisco
90 Phoenix
91 Melbourne
92 Riverside / San Bernardino
94 Berlin