Ekvatorn och datumlinjen

Av alla geografiska imaginära markeringar på en jordglob är kanske ekvatorn och datumlinjen de mest spektakulära.

Egendomligt nog har vi rest västerut nästan fram till datumlinjen vid Hawaii - och samma sak österut vid Fiji men ändå aldrig korsat datumlinjen...

Annat är det med ekvatorn, den har vi korsat flera gånger. Förr, före reguljärflyget, var det visst mycket spektakulärt att med fartyg passera denna linje, vilket ofta uppmärksammades med mer eller mindre drastiska firanden av händelsen...

Numera korsas ekvatorn oftast med flygplan och det innebär inget särskilt alls. Vi har gjort det 12 gånger:

1  Hong Kong - Jakarta
2  Jakarta - Pontianak
3  Pontianak - Jakarta
4  Bali - Bangkok
5  Stockholm - Bali
6  Bali - Stockholm
7  London - Rio de Janeiro
8  Rio de Janeiro - London
9  Bangkok - Sydney
10  Sydney - Bangkok
11  Frankfurt - Mauritius
12  Mauritius - Frankfurt